Cán bộ QLTS mong muốn thực hiện lập đề nghị xử lý được tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R63 >

Cán bộ QLTS mong muốn thực hiện lập đề nghị xử lý được tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng đề nghị xử lý tài sản cho phép đưa các tài sản theo lô đang sử dụng tại đơn vị vào danh sách đề nghị xử lý, giống như nghiệp vụ của một tài sản thông thường

 

Hướng dẫn chi tiết

 

Đăng nhập vào chương trình QLTS.VN. Vào màn hình chức năng Đề nghị xử lý, nhấn Thêm

Trên giao diện Thêm đề nghị xử lý, nhấn vào chức năng Chọn tài sản theo lô

Chọn lô tài sản cần đề nghị xử lý trong danh sách Lô tài sản

 

chon tS de nghi xu ly

 

Trên danh sách tài sản con của lô vừa chọn, tích vào ô đầu dòng tại các tài sản cần đề nghị xử lý. Hoặc thay vì tích chọn, người dùng có thể tích vào Tự động chọn và nhập số lượng tài sản mong muốn chọn vào ô dữ liệu bên cạnh. Phần mềm sẽ lấy ngẫu nhiên số tài sản trong danh sách tương ứng với số người dùng đã nhập.

 

phuong an xu ly

 

Chọn Phương án xử lý thích hợp, sau đó nhấn Đồng ý.

Toàn bộ các TS đã chọn sẽ được hiển thị xuống màn hình Thêm đề nghị xử lý ban đầu.

 

cat de nghi xl

 

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ

Để sinh được chứng từ ghi giảm mặc định cho đề nghị xử lý vừa lập, chuyển trạng thái của chứng từ Đề nghị xử lý thành Đã duyệt. Sau đó nhấn vào chức năng Sinh chứng từ ghi giảm.

Để ghi giảm cho tài sản theo lô, xem hướng dẫn tại đây.