Cán bộ QLTS mong muốn kiểm kê được tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R63 >

Cán bộ QLTS mong muốn kiểm kê được tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng kiểm kê tài sản cho phép kiểm kê các tài sản theo lô đang sử dụng tại đơn vị giống như nghiệp vụ kiểm kê của một tài sản thông thường

 

Hướng dẫn chi tiết

 

Đăng nhập vào chương trình QLTS.VN. Vào màn hình chức năng Kiểm kê, nhấn Thêm

Trên giao diện Thêm kiểm kê tài sản, ngoài các tài sản thông thường khác, các tài sản theo lô đáp ứng đủ điều kiện (được ghi tăng trước ngày kiểm kê, đang sử dụng, chưa ghi giảm) sẽ được phần mềm tự động lấy lên trên chứng từ kiểm kê

 

kiem ke ts theo lo

 

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ.