Cán bộ QLTS mong muốn sửa lại cách hiển thị "Ngày tính hao mòn" khi khai báo tài sản để người dùng dễ hiểu hơn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R69 >

Cán bộ QLTS mong muốn sửa lại cách hiển thị "Ngày tính hao mòn" khi khai báo tài sản để người dùng dễ hiểu hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để tránh gây nhầm lẫn cho người sử dụng, kể từ phiên bản R69, thông tin Ngày tính hao mòn sẽ được ẩn đi khỏi màn hình khai báo tài sản, danh sách tài sản và các chức năng Xuất/Nhập khẩu của chương trình