Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ điều chuyển

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R68 >

Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ điều chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Để đáp ứng nhu cầu xem nhanh được tài sản Lô khi điều chuyển, trên chứng từ Điều chuyển thay đổi lại cách hiển thị các thông tin của Lô tài sản: Mã Tài sản, Tên Tài sản, Bộ phận điều chuyển đến, Bộ phận điều chuyển đi

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào chương trình QLTS.VN. Vào màn hình chức năng điều chuyển, nhấn Thêm

Trên giao diện Thêm điều chuyển tài sản, nhấn Thêm tài sản theo lô

Chọn lô tài sản cần điều chuyển trong danh sách Lô tài sản

 

dieu chuyen TS lo

 

Trên danh sách tài sản con của lô vừa chọn, tích vào ô đầu dòng tại các tài sản cần điều chuyển. Chọn Bộ phận sử dụng mới, sau đó nhấn Đồng ý.

Toàn bộ các TS đã chọn sẽ được hiển thị xuống màn hình Thêm điều chuyển tài sản ban đầu.

Trên chứng từ hiển thị tài sản lô ở dạng thu gọn và các thông tin chung của lô: Mã Tài sản, Tên Tài sản, Bộ phận điều chuyển đến, Bộ phận điều chuyển đi...

 

dieu chuyen lo

 

 

Để xem chi tiết các tài sản trong lô, nhấn vào biểu tượng mở rộng mo rong tại đầu dòng tài sản lô.

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ.