Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ đề nghị xử lý

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R68 >

Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ đề nghị xử lý

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Để đáp ứng nhu cầu xem nhanh được tài sản Lô khi lập đề nghị xử lý, trên chứng từ đề nghị xử lý thay đổi lại cách hiển thị các thông tin của Lô tài sản: Mã Tài sản, Tên Tài sản, Bộ phận sử dụng,...

 

Cách thao tác

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Thực hiện thêm mới một chứng từ Đề nghị xử lý, trên chứng từ Thêm đề nghị xử lý nhấn Chọn tài sản theo lô Chon TS lo

Trên chức năng Chọn tài sản theo lô, chọn lô tài sản cần điều chuyển trong danh sách Lô tài sản

 

chon ts lo xu ly

 

Chọn Phương án xử lý phù hợp

Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ quay lại màn hình Thêm đề nghị xử lý

 

de nghi xu ly TS lo

 

 

Trên chứng từ hiển thị tài sản lô ở dạng thu gọn và các thông tin chung của lô: Mã Tài sản, Tên Tài sản, Bộ phận sử dụng,...

Để xem chi tiết các tài sản trong lô và phương án xử lý, nhấn vào biểu tượng mở rộng mo rong tại đầu dòng tài sản lô.

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ.