Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ ghi tăng

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R68 >

Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ ghi tăng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Để đáp ứng nhu cầu xem nhanh được tài sản Lô khi ghi tăng, trên chứng từ ghi tăng thay đổi lại cách hiển thị các thông tin của Lô tài sản: Mã Tài sản, Tên Tài sản, Bộ phận sử dụng, Nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại

 

Cách thao tác

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Thực hiện thêm mới một chứng từ Ghi tăng, trên chứng từ Thêm ghi tăng tài sản nhấn Chọn tài sản chon tai san 1

Trên chức năng Chọn tài sản, phần mềm sẽ thống kê toàn bộ các tài sản chưa được ghi tăng đơn vị

Tích chọn vào 1 tài sản lô trên danh sách

 

chon tai san lo ghi tang

 

Sau khi nhấn Đồng ý, chương trình sẽ quay lại màn hình Thêm ghi tăng tài sản

 

xem ghi tang TS lo

 

Trên chứng từ hiển thị tài sản lô ở dạng thu gọn và các thông tin chung của lô: Mã tài sản, Tên tài sản, Bộ phận sử dụng, Nguyên giá...

Để xem chi tiết các tài sản trong lô, nhấn vào biểu tượng mở rộng mo rong tại đầu dòng tài sản lô.