Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ kiểm kê

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R68 >

Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ kiểm kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Để đáp ứng nhu cầu xem nhanh được tài sản Lô khi thực hiện kiểm kê, trên chứng từ Kiểm kê tài sản thay đổi lại cách hiển thị các thông tin của Lô tài sản: Mã Tài sản; Tên Tài sản; Bộ phận sử dụng; Theo sổ kế toán: Số lượng, Nguyên giá, Giá trị còn lại; Theo kiểm kê: Số lượng, Nguyên giá, GTCL; Chênh lệch: Số lượng, Nguyên giá, Giá trị còn lại

 

Cách thao tác

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Thực hiện thêm mới một chứng từ Kiểm kê, trên màn hình Thêm kiểm kê tài sản, các tài sản theo lô sẽ hiển thị các thông tin như: Mã Tài sản; Tên Tài sản; Bộ phận sử dụng; Theo sổ kế toán: Số lượng, Nguyên giá, Giá trị còn lại...

 

kiem ke chi tiet lo

 

Để xem chi tiết các tài sản trong lô, nhấn vào biểu tượng mở rộng mo rong tại đầu dòng tài sản lô.

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ.