Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ tính hao mòn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R68 >

Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ tính hao mòn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Để đáp ứng nhu cầu xem nhanh được tài sản Lô khi tính hao mòn, trên chứng từ Tính hao mòn thay đổi lại cách hiển thị các thông tin của Lô tài sản: Mã Tài sản, Tên Tài sản, Nguyên giá, Giá trị hao mòn

 

Cách thao tác

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Thực hiện thêm mới một chứng từ Tính hao mòn, trên màn hình Thêm tính hao mòn, các tài sản theo lô sẽ hiển thị các thông tin như: Mã Tài sản, Tên Tài sản, Nguyên giá, Giá trị hao mòn

 

tinh hao mon chi tiet lo

 

Để xem chi tiết các tài sản trong lô, nhấn vào biểu tượng mở rộng mo rong tại đầu dòng tài sản lô

 

chi tiet TS lo HM

 

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ.