Cán bộ quản lý tài sản muốn xuất khẩu được thêm thông tin Mô tả trong phần thông tin công khai của tài sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R71 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn xuất khẩu được thêm thông tin Mô tả trong phần thông tin công khai của tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Đáp ứng mong muốn của đơn vị khi thực hiện xuất khẩu tài sản ra file excel thì xuất khẩu được cả thông tin Mô tả trên phần Thông tin công khai để khách hàng có thể tái sử dụng thông tin mô tả khi lập lý lịch tài sản cố định

 

Cách thao tác

 

Trên màn hình danh sách tài sản, nhấn vào chức năng tien ich

Nhấn vào xuat khau...

Tại danh sách Chọn cột dữ liệu để xuất khẩu, tích chọn trường Mô tả, sau đó nhấn mũi tên để chuyển thông tin này sang Cột dữ liệu xuất khẩu

 

xuat khau mo ta

 

Nhấn Xuất khẩu

Mở file tài sản vừa xuất khẩu được, kiểm tra thông tin Mô tả của tài sản

 

truong mo ta

 

Người dùng cũng có thể thực hiện chức năng Xuất khẩu ở màn hình Tra cứu tài sản để lấy ra được thông tin Mô tả của tài sản

 

mo ta tai tra cuu