Cán bộ QLTS muốn được hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R111 >

Cán bộ QLTS muốn được hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Hướng dẫn cụ thể giúp cán bộ quản lý tài sản có thể lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo đúng thông tư 144

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R111, khi in một số báo cáo kê khai hay báo cáo công khai cán bộ QLTS thấy có một số tài sản không được lấy lên do in nhầm kì báo cáo hoặc khi khai báo tài sản thiếu một số thông tin kê khai cần thiết.

- Từ phiên bản R111, phần mềm bổ sung hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai, công khai theo Thông tư 144/2017/TT-BTC.

Hướng dẫn chi tiết anh/chị tham khảo tại đây:

Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144