Làm thế nào để giảng viên biết mình muốn phát biểu?

Navigation:  Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ > Học phần mềm trực tuyến qua Zoom > Câu hỏi thường gặp khi sử dụng Zoom >

Làm thế nào để giảng viên biết mình muốn phát biểu?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nếu muốn phát biểu, trình bày ý kiến, anh chị có thể thực hiện:

1. Chat/Trò chuyện vào nhóm phòng học.

2. Sử dụng tính năng Giơ tay phát biểu.

Tại giao diện cuộc gọi, anh chị nhấn Participants, chọn Raise Hand.

Ngay lập tức, phần mềm thông báo cho giảng viên biết để giảng viên nghe ý kiến của anh/chị.

5-5- phat bieu-01