Trong giờ học, tôi muốn đặt câu hỏi riêng cho giảng viên được không?

Navigation:  Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ > Học phần mềm trực tuyến qua Zoom > Câu hỏi thường gặp khi sử dụng Zoom >

Trong giờ học, tôi muốn đặt câu hỏi riêng cho giảng viên được không?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trong giờ học, anh chị có thể đặt câu hỏi riêng cho giảng viên bằng tính năng Chat/Trò chuyện.

Nhấn vào biểu tượng ba chấm, nhấn Chat/Trò chuyện.

Nhập nội dung tin nhắn, file tài liệu, nhấn Enter để gửi.

 

5-4-dat cau hoi-01