Câu hỏi thường gặp khi sử dụng Zoom

Navigation:  Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ > Học phần mềm trực tuyến qua Zoom >

Câu hỏi thường gặp khi sử dụng Zoom

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Làm thế nào để hạn chế tiếng ồn trong phòng học?

2. Có thể tham gia lớp học khi chưa có tài khoản Zoom không?

3. Làm thế nào để chia sẻ tài liệu qua phòng học Zoom?

4. Trong giờ học, tôi muốn đặt câu hỏi riêng cho giảng viên được không?

5. Làm thế nào để giảng viên biết mình muốn phát biểu?