Có thể tham gia lớp học khi chưa có tài khoản Zoom không?

Navigation:  Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ > Học phần mềm trực tuyến qua Zoom > Câu hỏi thường gặp khi sử dụng Zoom >

Có thể tham gia lớp học khi chưa có tài khoản Zoom không?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem hướng dẫn chi tiết tham gia lớp học Zoom tại đây.