Làm thế nào để chia sẻ tài liệu qua phòng học Zoom?

Navigation:  Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ > Học phần mềm trực tuyến qua Zoom > Câu hỏi thường gặp khi sử dụng Zoom >

Làm thế nào để chia sẻ tài liệu qua phòng học Zoom?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem hướng dẫn chi tiết cách chia sẽ tài liệu qua Zoom tại đây.