Làm thế nào để hạn chế tiếng ồn trong phòng học?

Navigation:  Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ > Học phần mềm trực tuyến qua Zoom > Câu hỏi thường gặp khi sử dụng Zoom >

Làm thế nào để hạn chế tiếng ồn trong phòng học?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để giảm tiếng ồn trong phòng học, anh/chị thực hiện:

Tìm không gian yên tĩnh, ít tiếng ồn để tập trung vào lớp học.

Tắt mic để giảm bớt tiếng ồn cho lớp học.

Tại giao diện lớp học, anh/chị nhấn biểu tượng Audio/Tắt tiếng.

5-1-giam tieng on-01

 

Lưu ý: Nhấn biểu tượng Audio ở góc dưới màn hình để bật lại mic của anh/chị.