Mẫu số 04c-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị (ngoài trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô)

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo kê khai >

Mẫu số 04c-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị (ngoài trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 04c-ĐK - TSC là báo cáo dùng để kê khai các thông tin về các tài sản khác (ngoài trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi tăng tài sản

Lưu ý: Báo cáo 04c-ĐK-TSC chỉ lấy số liệu tại thời điểm GHI TĂNG TÀI SẢN, không lấy số liệu từ các phát sinh hao mòn, đánh giá lại tài sản.

Giải thích nguyên nhân: Theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 9 thông tư 144/2017/TT-BTC "Những tài sản được đầu tư xây dựng mới, mua sắm hoặc tiếp nhận về sử dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, thực hiện kê khai theo mẫu 04a/ĐK-TSC, mẫu số 04b/ĐK-TSC, mẫu số 04c/ĐK-TSC ban hành kèm theo thông tư này".

=> Do vậy, báo cáo được sử dụng trong trường hợp tài sản phát sinh lần đầu tại đơn vị. Cột Giá trị còn lại ở cột 9 là giá trị còn lại tại thời điểm đơn vị được tiếp nhận tài sản lần đầu, không phải giá trị còn lại sau hao mòn các năm.

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo cần lập vào các tháng có ghi tăng tài sản không phải là đất, nhà, ô tô

oThông tư 144/2018/TT-BTC yêu cầu kê khai tất cả tài sản khác, không phân biệt nguyên giá tài sản phải trên 500 triệu như trước đây. Vì vậy, tài sản ghi tăng trog kỳ báo cáo cần chọn loại tài sản kê khai là “Tài sản khác trên 500 triệu” và “Tài sản khác dưới 500 triêu” tại tab “Thông tin kê khai.

QLTS_R111_25

oKhông kê khai cho các tài sản ghi tăng từ những năm trước vì mặc định các tài sản đã được kê khai từ khi mua tài sản.