Mẫu số 06b-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo kê khai >

Mẫu số 06b-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 06b-ĐK_TSC là báo cáo dùng để kê khai các thông tin thay đổi về tài là Đất, Nhà, bao gồm các thông tin về giá trị và diện tích; sau khi nộp lên Sở Tài chính, Sở Tài chính sẽ dùng để khai báo vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi thông tin về tài sản

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo cần lập vào các tháng có chứng từ “Thay đổi thông tin”, “Đánh giá lại tài sản” tài sản kê khai là đất, nhà.

QLTS_R111_26

In báo cáo ngay trong tháng phát sinh các chứng từ

QLTS_R111_27

Nếu chỉ thay đổi thông tin về tài sản nhà thì báo cáo chỉ hiển thị phần II, Nếu chỉ thay đổi thông tin về đất thì báo cáo chỉ hiển thị phần I