Mẫu số 06c-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là xe ô tô

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo kê khai >

Mẫu số 06c-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là xe ô tô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 06c-ĐK - TSC là báo cáo dùng để kê khai các thông tin thay đổi về tài sản là Ô tô bao gồm các thông tin về giá trị và các thông tin của xe như Biển kiểm soát, Công suất, Hiện trạng sử dụng …; sau khi nộp lên Sở Tài chính, Sở Tài chính sẽ dùng để khai báo vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi thông tin về tài sản

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo cần lập vào các tháng có chứng từ “Thay đổi thông tin”, “Đánh giá lại tài sản” của các tài sản kê khai là ô tô.

QLTS_R111_28

In báo cáo vào tháng phát sinh các chứng từ

QLTS_R111_29