Mẫu số 06d-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo kê khai >

Mẫu số 06d-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 06d-ĐK - TSC là báo cáo dùng để kê khai các thông tin thay đổi về tài sản là Tài sản khác (bao gồm tất cả tài sản không phải là đất, nhà, ô tô), bao gồm các thông tin về giá trị và các thông tin khác của tài sản như: Thông số kỹ thuật, Hiện trạng sử dụng…; sau khi nộp lên Sở Tài chính, Sở Tài chính sẽ dùng để khai báo vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi thông tin về tài sản

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo cần lập vào các tháng có chứng từ “Thay đổi đổi tin”, “Đánh giá lại tài sản” của các tài sản kê khai là tài sản khác trên 500 triệu và tài sản khác dưới 500 triệu.

QLTS_R111_30

In báo cáo tại các tháng có phát sinh chứng từ Thay đổi thông tin hay Đánh giá lại tài sản

QLTS_R111_31