Mẫu số 07-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo kê khai >

Mẫu số 07-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 07-ĐK - TSC là báo cáo dùng để kê khai các tài sản đã được ghi giảm tại đơn vị. Sau khi nộp báo cáo lên Sở Tài chính, Sở Tài chính sẽ dùng để xóa tài sản khỏi Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi giảm tài sản

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo cần lập vào các tháng có chứng từ “Ghi giảm tài sản”.

QLTS_R111_32

In báo cáo tại thời điểm tháng có phát sinh chứng từ ghi giảm

QLTS_R111_34