Mẫu số 08a-ĐK-TSC – Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo kê khai >

Mẫu số 08a-ĐK-TSC – Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 08a-ĐK - TSC là báo cáo dùng để tổng hợp số lượng, diện tích của tài sản đất, nhà, ô tô, tài sản khác của tất cả các đơn vị và gửi lên cho cơ quan chủ quản tổng hợp

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Thường báo cáo vào đầu năm sau

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo hiển thị các tài sản đã ghi tăng và chưa ghi giảm tại cuối kỳ báo cáo.

oĐể phân loại tài sản chính xác, cần kê khai đúng loại tài sản kê khai tại tab “Thông tin kê khai”

QLTS_R111_19

oĐể Mẫu số 08a-ĐK-TSC (Phần 2) lên số liệu, cần khai báo tại Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị\Loại hình đơn vị.

QLTS_R111_35