Mẫu số 08b-ĐK-TSC-Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo kê khai >

Mẫu số 08b-ĐK-TSC-Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 08b-ĐK - TSC là báo cáo dùng để tổng hợp tình hình tăng, giảm, số tồn cuối lỳ của tài sản công tại đơn vị và gửi lên cơ quan chủ quản tổng hợp.

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Thường báo cáo vào đầu năm sau

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Để phân loại tài sản chính xác, cần kê khai đúng loại tái ản kê khai tại tab “Thông tin kê khai”

QLTS_R111_19

Để Mẫu số 08b-ĐK-TSC (Phần 2) lên số liệu, cần khai báo tại Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị\Loại hình đơn vị.

QLTS_R111_35