Mẫu số 10b-CK-TSC – Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo công khai >

Mẫu số 10b-CK-TSC – Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 10b-CK-TSC là báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị gửi cơ quan chủ quản

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Nộp trước ngày 31/01 hàng năm

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo thường lập cho cả năm

oĐể báo cáo phân loại chính xác, tài sản cần khai báo đầy đủ thông tin tại tab “Thông tin kê khai”

QLTS_R111_16

oCác tài sản đã ghi giảm từ năm trước sẽ không hiển thị trên báo cáo này.