Mẫu số 10c-CK-TSC – Công khai tình hình xử lý tài sản công

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo công khai >

Mẫu số 10c-CK-TSC – Công khai tình hình xử lý tài sản công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 10c-CK-TSC là báo cáo tổng hợp tình hình xử lý tài sản công gửi cơ quan chủ quản

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Nộp trước ngày 31/01 hàng năm

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo thường lập báo cáo cho cả năm

Báo cáo chỉ có số liệu khi trong năm có phát sinh chứng từ ghi giảm

Để phân loại đúng tài sản theo các nhóm tài sản và đúng hình thức xử lý

oTài sản cần được khai báo đầy đủ thông tịn tại tab “Thông tin kê khai”

QLTS_R111_16

oTài sản cần ghi giảm cần khai báo hình thức ghi giảm chính xác