Cán bộ QLTS muốn đánh giá lại những tài sản thuộc diện phải kê khai mà không phải nộp báo cáo kê khai qua phần mềm QLTS.VN để thực hiện các nghiệp vụ trên chương trình thuận tiện hơn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R109 >

Cán bộ QLTS muốn đánh giá lại những tài sản thuộc diện phải kê khai mà không phải nộp báo cáo kê khai qua phần mềm QLTS.VN để thực hiện các nghiệp vụ trên chương trình thuận tiện hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R109, cán bộ quản lý tài sản có thể nhanh chóng thực hiện đánh giá lại cho những tài sản thuộc diện kê khai mà không cần phải nộp báo cáo kê khai lên cơ quan cấp trên thông qua phần mềm QLTS.VN.

2. Hướng dẫn chi tiết

* Trước phiên bản R109, trước khi thực hiện Đánh giá lại hoặc Thay đổi thông tin cho tài sản thì anh/chị cần phải nộp báo cáo kê khai lên cơ quan chủ quản sau đó chờ cơ quan chủ quản phê duyệt.

* Kể từ phiên bản R109, cán bộ QLTS có thể thực hiện đánh giá lại cho những tài sản thuộc diện kê khai mà không cần nộp báo cáo kê khai qua phần mềm QLTS.VN.

Ví dụ: Đơn vị có tài sản là Đất trụ sở, có ngày ghi tăng là 25/05/2018, nguyên giá thuộc Ngân sách Tỉnh: 1.200.000.000 đồng, địa chỉ Số 187 Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm Thành phố Hà Nội; Hiện trạng sử dụng: Làm TSLV: 150, Làm CSHĐNN: 120, Cho thuê: 50, Bỏ trống: 70, Bị lấn chiếm: 50.

Ngày 15/11/2018, thực hiện Đánh giá lại tăng nguyên giá của tài sản lên 1.300.000.000 đồng với lý do Theo quyết định đánh giá lại

Cuối năm, đơn vị thực hiện in báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công - phần 1

1. Thực hiện ghi tăng cho tài sản

R109_36

2. Vào menu Tài sản\Đánh giá lại. Nhấn Thêm và thực hiện khai báo thông tin cần đánh giá lại của tài sản.

R109_37

3. Vào menu Báo cáo\Báo cáo kê khai TSNN\Mẫu số 08a-ĐK-TSC- Phần 1: Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công.

R109_52

Lưu ý:

Cuối năm, khi cán bộ QLTS muốn nộp các báo cáo kê khai tổng hợp thì sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của các tài sản kê khai mà không cần phụ thuộc vào việc đã nộp báo cáo kê khai tăng, thay đổi thông tin tài sản hay chưa.

Tương tự với việc thay đổi thông tin cho tài sản thuộc diện phải kê khai, cán bộ QLTS cũng không cần phải nộp báo cáo kê khai qua phần mềm QLTS.VN

Với các tài sản có phát sinh nhiều nghiệp vụ phải kê khai thay đổi thông tin thì trên báo cáo thay đổi thông tin phần mềm chỉ lấy lên số liệu tại lần kê khai gần nhất với thời điểm in báo cáo.

Phần mềm vẫn đáp ứng việc gửi/nhận các báo cáo kê khai hay báo cáo thay đổi thông tin cho những đơn vị có nhu cầu.