Cải tiến Menu giúp người dùng chọn nhanh được nghiệp vụ thực hiện

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R109 >

Cải tiến Menu giúp người dùng chọn nhanh được nghiệp vụ thực hiện

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R109, phần mềm cải tiến menu giúp người dùng chọn nhanh được các nghiệp vụ cần thực hiện

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R109, khi cán bộ QLTS muốn chọn nghiệp vụ cần thực hiện trên menu chính thì phải bấm chuột phải vào nghiệp vụ sau đó phải bấm tiếp chuột chọn nghiệp vụ chi tiết.

- Từ phiên bản R109, phần mềm cải tiến menu giúp cho cán bộ QLTS chỉ cần di chuột trên menu là đã hiện lên các nghiệp vụ chi tiết trên menu đó.

R109_14