Phiên bản R112

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R112

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong vòng lặp

Nghiệp vụ thay đổi

Khi đăng ký gia hạn trực tuyến, khách hàng cần biết thời hạn thanh toán tối đa để đảm bảo chính sách bán hàng của MISA

Tiện ích

Cán bộ QLTS muốn xác định rõ ngày chuyển đổi TSCĐ thành CCDC để dễ dàng làm việc hơn