Bổ sung ô nhập thông tin góp ý của khách hàng ở các câu hỏi khảo sát về chất lượng khóa tập huấn của MISA

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R114 >

Bổ sung ô nhập thông tin góp ý của khách hàng ở các câu hỏi khảo sát về chất lượng khóa tập huấn của MISA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Nhằm thu thập các góp ý của khách hàng về chất lượng khóa tập huấn của MISA để biết lý do khách hàng hài lòng/không hài lòng từ đó MISA có cải tiến các nội dung chưa đạt giúp cho khóa tập huấn mang lại lợi ích cho khách hàng.

2. Chi tiết thay đổi

- Trước phiên bản R114, tại bảng khảo sát đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ của MISA về chất lượng khóa tập huấn, khách hàng chỉ được chọn Đạt hoặc Không đạt, không có chỗ để nhập lý do hài lòng/không hài lòng.

- Từ phiên bản R114, tại bảng khảo sát đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ của MISA về chất lượng khóa tập huấn, chương trình bổ sung thông tin  "Góp ý cho MISA" về các nội dung đánh giá.

Khao_sat

Misa mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của anh/chị để chất lượng khóa tập huấn ngày một nâng cao, mang lại được nhiều lợi ích cho anh/chị!