Tích hợp chatbot vào phần mềm QLTS.VN

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R114 >

Tích hợp chatbot vào phần mềm QLTS.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Bổ sung kênh tư vấn, hỗ trợ khách hàng để hỗ trợ khách hàng tốt hơn. Khách hàng có thể đặt câu hỏi và nhận được thông tin trả lời tự động của chương trình.

2. Chi tiết thay đổi

- Từ phiên bản R114, phần mềm QLTS.VN tích hợp chức năng chatbot để khách hàng có thể đặt câu hỏi và nhận được thông tin trả lời tự động của chương trình. Khách hàng chỉ cần nhấn vào link Tư vấn sử dụng nhận được hỗ trợ.

Chatbot