Cán bộ QLTS muốn biết cần thực hiện những thao tác gì trên phần mềm trước khi lập báo cáo quyết toán cuối năm để số liệu báo cáo chính xác

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R121 >

Cán bộ QLTS muốn biết cần thực hiện những thao tác gì trên phần mềm trước khi lập báo cáo quyết toán cuối năm để số liệu báo cáo chính xác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Hướng dẫn Cán bộ QLTS biết cần thực hiện những thao tác gì trên phần mềm trước khi lập báo cáo cuối năm để số liệu báo cáo chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

- Trước phiên bản R121, trên chương trình chưa có hướng dẫn gì về quy trình thực hiện các nghiệp vụ. Do cán bộ QLTS thường chỉ vào sử dụng phần mềm QLTS vào cuối năm, nên thường quên các thao tác cần thực hiện trên chương trình. Ví dụ thường lập biên bản kiểm kê trước rồi mới tính hao mòn, dẫn đến giá trị còn lại trên Sổ tài sản cố định khác với giá trị còn lại trên biên bản kiểm kê. Hoặc không biết phải khai báo tài sản trước khi ghi tăng tài sản...

- Từ phiên bản R121, khi đăng nhập vào chương trình sẽ hiển thị thông báo hướng dẫn in báo cáo cuối năm. Anh/chị nhấn vào đường link vào đây để xem hướng dẫn chi tiết.

R121-1-1-quy trinh-0