Phiên bản R94

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R94

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R94

 

 Nghiệp vụ mới

 

         1. Cán bộ QLTS muốn ghi nhận đầy đủ các thông tin trên nhãn thiết bị y tế để tiện truy xuất nguồn gốc thiết bị

 

 Nghiệp vụ thay đổi

 

         1. Cán bộ QLTS tỉnh Sóc Trăng muốn cập nhật danh mục tài sản cố định đặc thù, tài sản vô hình theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND