Cán bộ QLTS tỉnh Sóc Trăng muốn cập nhật danh mục tài sản cố định đặc thù, tài sản vô hình theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R94 >

Cán bộ QLTS tỉnh Sóc Trăng muốn cập nhật danh mục tài sản cố định đặc thù, tài sản vô hình theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

 

Đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản của đơn vị, cán bộ QLTS tỉnh Sóc Trăng mong muốn theo dõi và quản lý các tài sản thuộc loại TSCĐ đặc thù và TSCĐ vô hình theo danh mục loại tài sản riêng, được quy định chi tiết trong Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng được ban hành ngày 03/10/2017. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/10/2017.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

 

Để các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thuận lợi hơn khi tiến hành chuyển đổi từ Thông tư 162/2014-BTC sang Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND, phần mềm đã thực hiện chuyển đổi tự động đối với các tài sản thuộc loại TSCĐ đặc thù và TSCĐ vô hình khai báo trong năm 2017. Để cập nhật tiếp các tài sản vô hình khai báo trước năm 2017, tài sản hữu hình thuộc loại Máy móc, thiết bị ... sang loại tài sản đặc thù theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND, cán bộ QLTS xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY