Sao lưu dữ liệu

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Hệ thống >

Sao lưu dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép người dùng có thể sao lưu dữ liệu để phòng trường hợp mất, hỏng dữ liệu hoặc một phần đã bị sửa, xóa thì có thể phục hồi lại như tình trạng của dữ liệu trước đó.

Cách thao tác

- Vào menu Hệ thống chọn Sao lưu dữ liệu. Chương trình sẽ tự động tạo ra 1 file .tbk

- Download file đó và lưu vào một thư mục trong máy tính

- Khi có nhu cầu phục hồi lại dữ liệu người dùng cần liên hệ với MISA qua tổng đài 1900-8677 để được hỗ trợ phục hồi.