Phòng tài chính kế hoạch huyện Đắk Song muốn chuyển danh sách tài sản phải kê khai lên phần mềm Đăng ký tài sản của Cục công sản theo yêu cầu của cơ quan chủ quản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R66 >

Phòng tài chính kế hoạch huyện Đắk Song muốn chuyển danh sách tài sản phải kê khai lên phần mềm Đăng ký tài sản của Cục công sản theo yêu cầu của cơ quan chủ quản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Đáp ứng nhu cầu chuyển danh sách tài sản cố định phải kê khai từ phần mềm QLTS.VN để nhập TSCĐ đầu kỳ và biến động Ghi tăng TSCĐ vào phần mềm Đăng ký tài sản của Bộ Tài chính

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Chọn Tài sản\Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN...

 

xuatDL01

Nhập thông tin Mã đơn vị (*): Là thông tin mã đơn vị được cấp để sử dụng trên phần mềm Đăng ký tài sản của Bộ Tài chính

 

xuatDL02

 

Chọn các loại tài sản cần xuất dữ liệu

Nhấn Thực hiện và chờ tiến trình thực hiện

 

xuatDL03

xuatDL04

 

Nhấn Hủy bỏ để kết thúc việc xuất thông tin tài sản ra tệp .xml

 

Lưu Ý:

- Đối với tài sản ô tô, cần nhập NHÃN HIỆU ô tô theo danh mục nhãn hiệu của phần mềm ĐKTS (dưới đây)

- Trường hợp phần mềm ĐKTS báo nhập khẩu không thành công do đã có tài sản trong cơ sở dữ liệu, thì cần thay đổi thông tin ID (đổi thành một số bất kỳ khác có định dạng tương ứng mà không bị trùng) là có thể nhập vào được.

 

MA_NHAN_XE

TEN_NHAN_XE

ASI

ASIA

AUD

AUDI

AXI

AXIA

BMW

BMW

CAD

CADILLAC

CON

CONCORD

DAE

DAEWOO

DAI

DAIHATSU

FIA

FIAT

FOR

FORD

HON

HONDA

HUY

HUYNDAI

ISU

ISUZU

JEE

JEEP

KIA

KIA

LAD

LADA

LEX

LEXUS

MAZ

MAZDA

MES

MERCEDEZ

MGR

MG ROVER

MIT

MITSUBISHI

MOC

MOCKOVICH

NIS

NISSAN

NIV

NIVA

PEU

PEUGEOT

PRO

PROTONWIRA

REN

RENAULT

SBA

SBARU

SIA

SIATTEMBER

SUZ

SUZUKI

TOY

TOYOTA

TRH

TRUONG HAI

UAZ

UAZ

VOLGA

VOLGA

VOL

VOLKS WAGEN

VOLVO

VOLVO