Danh sách bộ lọc

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Danh sách tài sản >

Danh sách bộ lọc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép theo dõi danh sách các điều lọc tài sản của đơn vị mà NSD đã thiết lập theo nhu cầu quản lý

Cách thao tác

- Tại màn hình Danh sách tài sản hoặc Tra cứu, kích chuột vào biểu tượng Loc nhanh tại phần thông tin Lọc nhanh

Danh sach bo loc

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới bộ lọc tài sản

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin của bộ lọc tài sản

Xóa: Cho phép xóa bộ lọc tài sản

Chọn: Cho phép chọn các bộ lọc để xem danh sách tài sản

* Lưu ý: Anh/chị chỉ có thể Sửa hoặc Xóa các bộ lọc tự thêm mới mà không được quyền sửa/xóa các bộ lọc mặc định của phần mềm.