Lập báo cáo tổng hợp

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Báo cáo > Đối với đơn vị tổng hợp > Tổng hợp báo cáo >

Lập báo cáo tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập các báo cáo tổng hợp theo từng kỳ báo cáo (Tháng, Quý, Năm) để gửi lên đơn vị cấp trên

Cách thực hiện

- Tại trang Tổng hợp báo cáo, kích chuột vào biểu tượng Nut tong hop bao cao

- Bước 1: Chọn báo cáo

R99_51

+ Chọn Năm in báo cáo, Kỳ báo cáo

+ Nhập thông tin diễn giải của lần lập báo cáo

+ Tại phần Danh sách báo cáo phải gửi: tích chọn báo cáo cần gửi

+ Nhấn nút Tiếp tục

- Bước 2: Chọn đơn vị

R99_52

+ Tích chọn đơn vị cần tổng hợp báo cáo

+ Nhấn nút Tiếp tục

R99_53

+ Phần mềm thông báo danh sách các đơn vị được tổng hợp báo cáo

+ Nếu muốn lưu lại toàn bộ các Báo cáo của đơn vị cấp dưới thành file PDF thì tích tùy chọn Đóng gói báo cáo của đơn vị cấp dưới thành file

+ Nhấn nút Lập báo cáo để hoàn tất việc lập báo cáo tổng hợp hoặc nhấn nút Gửi báo cáo để gửi ngay báo cáo tổng hợp cho đơn vị cấp trên ngay sau khi lập