Bảo dưỡng tài sản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị >

Bảo dưỡng tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để đảm bảo các tài sản sử dụng tại đơn vị hoạt động tốt, thông thường các tài sản thường được bảo dưỡng theo kỳ (VD: bảo dưỡng ô tô, máy móc...)

Cán bộ quản lý tài sản cần lập phiếu bảo dưỡng tài sản với dự kiến về chi phí, thời gian bảo dưỡng cũng như chi phí và thời gian bảo dưỡng thực tế của từng tài sản.

Ví dụ:

Ngày 02/10/2012, lập kế hoạch bảo dưỡng ô tô Toyota 12 chỗ.

Dự kiến ngày bảo dưỡng: 31/10/2012

Dự toán chi phí: 3.000.000 đồng

Xem phim hướng dẫn chi tiết

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)