Khai thác tài sản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị >

Khai thác tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khai thác tài sản là việc tài sản của đơn vị không sử dụng mà cho đơn vị khác thuê dùng.

Với các tài sản này, cán bộ quản lý tài sản cần ghi nhận thông tin đơn vị thuê sử dụng, tài sản cho thuê, số lượng tài sản cho thuê, ...

Ví dụ:

Ngày 01/10/2012, cho trường THCS MISA thuê 1 bộ máy vi tính Đông Nam Á, theo HĐ cho thuê 05/102012 trong thời gian từ 01/10/2012 - 31/12/2012.

Đơn giá cho thuê: 250.000 đồng/tháng

Số tiền thu được từ cho thuê được sử dụng tại đơn vị

Xem phim hướng dẫn chi tiết

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)