Mẫu số 09c-CK-TSC – Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo công khai >

Mẫu số 09c-CK-TSC – Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 09c-CK-TSC là báo cáo dùng để công khai tình hình sử dụng tài sản là ô tô và tài sản khác

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Nộp trước ngày 31/01 hàng năm

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo thường lập cho cả năm

Báo cáo chỉ đánh dấu vào các cột từ 9 đến 15 khi tài sản được khai báo hiện trạng sử dụng tại tab “Thông tin kê khai”

oĐể phân loại đúng nhóm tài sản, tài sản cần chọn đúng loại tài sản kê khai tại tab “Thông tin kê khai”.

QLTS_R111_19

oCác tài sản đã ghi giảm từ năm trước sẽ không hiển thị trên báo cáo này.