Mẫu số 09d-CK-TSC – Công khai tình hình xử lý tài sản công

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo công khai >

Mẫu số 09d-CK-TSC – Công khai tình hình xử lý tài sản công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 09d-CK-TSC là báo cáo dùng để công khai tình hình xử lý thực tế các tài sản công đã được cơ quan chủ quản đồng ý xử lý trong năm tại đơn vị và nộp cho cơ quan chủ quản.

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Nộp trước ngày 31/01 hàng năm

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo thường lập cho cả năm

oĐể báo cáo lên số liệu thì cần lập đề nghị xử lý cho các tài sản đã được cấp trên đồng ý xử lý trong năm báo cáo. Trạng thái đề nghị là “Đã duyệt

QLTS_R111_20

oĐể báo cáo đánh dấu đúng hình thức xử lý theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cần lựa chọn đúng “Hình thức xử lý” trên chứng từ “Đề nghị xử lý”.

QLTS_R111_21

oCác tài sản đã được phê duyệt “Đề nghị xử lý” nhưng chưa ghi giảm sẽ hiển thị kết quả xử lý tại thời điểm báo cáo là “Chưa xử lý”.