Mẫu số 09đ-CK-TSC – Công khai tình hình khai thác, xử lý tài sản công

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo công khai >

Mẫu số 09đ-CK-TSC – Công khai tình hình khai thác, xử lý tài sản công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 09đ-CK-TSC là báo cáo dùng để công khai hình khai thác tài sản công tại đơn vị và nộp báo cáo lên cơ quan chủ quản

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Nộp trước ngày 31/01 hàng năm

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo thường lập cho cả năm

oĐể báo cáo lên số liệu, cần lập các chứng từ khai thác tài sản như Kinh doanh; cho thuê; liên doanh, liên kết.

QLTS_R111_22

oĐể phân loại đúng, cần chọn loại tài sản kê khai tại tab “Thông tin kê khai”

QLTS_R111_19