Mẫu số 09b-CK-TSC – Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo công khai >

Mẫu số 09b-CK-TSC – Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 09b-CK-TSC là báo cáo dùng để công khai tình hình sử dụng tài sản đất, nhà tại đơn vị và báo cáo lên cơ quan chủ quản.

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Nộp trước ngày 31/01 hàng năm

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo thường lập cho cả năm

Báo cáo chỉ lên số liệu từ cột 3 đến cột 10 nếu tài sản có loại tài sản kê khai là “Đất” và nhập thông tin diện tích tương ứng:

QLTS_R111_18

Báo cáo chỉ lên số liệu từ cột 11 đến cột 21 nếu tài sản có loại tài sản kê khai là “Nhà” và nhập thông tin diện tích tương ứng:

QLTS_R111_17

Các tài sản đã ghi giảm từ năm trước sẽ không hiển thị trên báo cáo này.