Menu Danh mục

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm >

Menu Danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu Danh mục cho phép thiết lập danh sách các Loại tài sản, Đơn vị trực thuộc… phục vụ trong quá trình quản lý tài sản tại đơn vị. Đây là những thông tin được sử dụng thường xuyên, vì vậy việc thiết lập thông tin cho các danh mục này cần thực hiện ngay từ khi bắt đầu sử dụng phần mềm QLTS.VN.

Menu Danh mục bao gồm:

Loại tài sản

Loại định mức tài sản theo QĐ 50/2017/TT-TTg

Loại tài sản hạ tầng đường bộ

Đơn vị trực thuộc

Bộ phận sử dụng

Khách hàng\Nhà cung cấp

Nguồn kinh phí

Quyết định trang cấp tài sản

Chức vụ/chức danh

Người sử dụng